BİYOSİDAL ÜRÜN YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE ÜRÜN TİPLERİ

Intra Hydrocare tüm dünyada çok geniş kullanım alanına sahip olan, canlıların yaşadığı ve tedavi edildiği ortamlarda, içme suyu sistemlerinde ve gıda üretim alanlarında kullanılabilen bir üründür.

Biyosidal dezenfektan Intra Hydrocare, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 31.12.2009 tarihinde uygulamaya başlattığı Biyosidal Ürün Yönetmeliği’ne göre Ürün Tipi 2-3-4 kategorilerinde ruhsatlandırılmıştır.

Intra Hydrocare, üretildiği ülke olan Hollanda’da da Avrupa Birliği yetkili otoritesi CTGB tarafından 98/8/EC sayılı Biyosidal Ürünler Direktifi’ne uygun olarak Ürün Tipi 2-3-4-5 kategorilerinde ruhsatlandırılmıştır ve ürün tipleri konusunda en geniş kullanım alanına sahiptir. Intra Hydrocare’in ürün tiplerinin belirlenmesi için yapılan biyolojik etkinlik testlerinde, ürünün normal kullanım dozajlarında elde edilen % 99,999 oranındaki etkinlik ürünün kalitesini ve yüksek standardını ortaya koymuştur. Böylece Intra Hydrocare’in insan ve hayvanların yaşadıkları ortamlarda, toprakta, içme suyu sisteminde ve gıda üretimi yapılan alanlarda kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

INTRA HYDROCARE’İN ÜRÜN TİPLERİ VE TANIMLARI

1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler

2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.

3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde kullanılan ürünlerdir.

4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar

Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.


KAYNAK: 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ – EK-V BİYOSİDAL ÜRÜN TİPLERİ VE BUNLARIN TANIMLARI