Intra Hydrocare’in esansiyel bir elementi 

Intra Hydrocare’in esansiyel elementlerinden birisi Intra Argentum’dur. Intra Argentum, Intra Hydrocare’in üreticisi Intracare BV tarafından üretilen ve şelatlı gümüş partiküllerinden oluşan mükemmel kalitede kolloidal gümüş konsantresidir. Bu benzersiz ürün, güçlü temizleyici ve dezenfekte edici Intra Hydrocare’i oluşturmak için % 50 hidrojen peroksit solüsyonuna eklenir. Kolloidal gümüş partiküllerinin ilavesi hidrojen peroksitin yavaş salınımını sağlar ve Intra  Hydrocare’in oksitleyici etkisini ve etki mekanizmasını güçlendirir. Ayrıca, Intra Argentum ürüne katıldığında Intra Hydrocare’in stabilitesi önemli derecede iyileşir.

Intracare BV, Intra Argentum’un formulasyon ünitesini devreye sokarak önemli bir yatırım yapmıştır. Bazı test serilerinden sonra, bu yeni teknolojik ünitenin yenilikçi gümüş partikülleri solüsyonu için tam nitelikli ve geçerli olduğu onaylanmıştır.

Formulasyon ünitesinin avantajları:

  • Kapalı işleme sisteminde formulasyon, filtreleme ve dolum. Dışarıdan gelecek etkiler ekarte edilerek bu üretim aşamaları takiben uygulanır, böylece Intra Argentum’un kalitesi artar. 
  •  Intra Argentum’un içine en küçük yabancı partikülün bile girişini önlemek için ince filtre membranı yoluyla vakum altında filtreleme uygulanır. 
  • Formulasyon, ışık yoluyla ürünün indirgenmesini engellemek için sınırlandırılmış ışık altında amber şişelerde gerçekleştirilir.
  • Uygulama aşamaları boyunca pH ve ısı sürekli olarak kontrol altında tutulur.

Teknolojik Intra Argentum üretim süreci, ürün için birçok üstünlük yaratır. Böylece daha iyi kalitede bir karışım ve sonuçta en iyi kaliteye sahip Intra Hydrocare üretilir. Kalite Intracare’in ana odak noktalarından birisidir.