Intra Hydrocare balık üretiminin yapıldığı tüm alanlarda kullanım için ideal bir dezenfektandır.

Intra Hydrocare’in balıkçılık endüstrisinde kullanım alanları

  • Balık yetiştirme çiftlikleri
  • Karides, midye çiftlikleri

Intra Hydrocare’in balıkçılık endüstrisinde kullanım yerleri

Taban, tavan, duvar gibi yüzeylerin dezenfeksiyonu:

Üretimde kullanılan kuluçkahane, yem depolama ve üretim birimleri, adaptasyon üniteleri, gölet gibi tüm birimlerde üretim veya işleme sırasında kirlenen yüzeylerde Intra Hydrocare ile güvenli temizlik ve dezenfeksiyon sağlanır.

Üretim ve işlemede kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu:

Alet ve ekipmanlar kullanıldıkları süre boyunca temas ettikleri materyallerde bulunan mikroorganizmalarla kontamine olurlar. Bu yüzden sık sık temizlenmeleri ve dezenfekte edilmeleri gerekir. Üretim ve işlemede kullanılan tüm alet ve ekipmanlar için Intra Hydrocare sprey veya daldırma yöntemleri ile kullanılır ve mükemmel dezenfeksiyon sağlanır.

Konteynır, boru ve tankların temizlik ve dezenfeksiyonu

Ortamın ve havanın dezenfeksiyonu:

Özellikle bakteri, mantar ve maya gibi bazı mikroorganizmalar üretim sırasında ürünlere bulaşıp ürün kalitesini düşürürler ve raf ömrünü kısaltırlar. Bu tür problemleri önlemek için Intra Hydrocare mükemmel bir dezenfektandır.

Nakil araçlarının ve malzemelerinin dezenfeksiyonu

İş kıyafetleri ve ayak basma havuzlarına temizlik ve dezenfeksiyon

Havalandırma sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu