Intra Hydrocare tüm hayvan türlerinin yetiştirildiği alanlarda kullanım için ideal bir dezenfektandır.

Intra Hydrocare’in hayvancılık endüstrisinde kullanım alanları

  • Broiler, hindi ve yumurtacı tavuk kümesleri
  • Büyük ve küçükbaş hayvanların yetiştirildiği ahır, ağıl ve besihaneler
  • Kedi, köpek ve benzeri pet hayvanların yetiştirildiği ve barındığı alanlar
  • Balık yetiştiriciliği yapılan göletler, havuzlar ve konteynırlar
  • Kuluçkahaneler
  • Kesimhaneler
 

Intra Hydrocare’in hayvancılık endüstrisinde kullanım yerleri

İçme suyu sistemleri, su depoları ve borularının temizlik ve dezenfeksiyonu:

Intra Hydrocare’in mükemmel temizleyici ve dezenfekte edici etkisi ile içme suyu sisteminde, su depolarında ve su borularında güvenli bir dezenfeksiyon sağlanır. Organik kirlilik sonucu oluşan biyofilm tabakası ortadan kaldırılır, tıkanıklıklar önlenir, zararlı mikroorganizmaların su yoluyla hayvanlara bulaşması engellenir. Ayrıca hayvanların içme suyunda organik kirliliğin oluşturduğu tat ve koku bozukluğu sorunu ortadan kalkacağı için su ve dolayısıyla yem tüketiminde meydana gelecek azalmalar önlenir ve verim kayıplarının önüne geçilir.

İçme suyu sistemlerinin düzenli temizliği:

İnsanlar ve hayvanlar için su, günlük yaşamda en önemli gereksinimlerden birisidir. İçme suyu sisteminin kontaminasyonu suyun kalitesini bozar. Intra Hydrocare içme suyu sistemlerinin dezenfeksiyonu, sistem içinde oluşan biofilm tabakasının ve yosunların giderilmesi, içme suyunda bulunan bakteri, virus, mantar, amip gibi zararlı mikro organizmaların yok edilmesi amacıyla barınaklarda kullanılır.

Boş barınakların temizliği:

Barınaklar boşaldığında, tüm içme suyu sisteminin temizliği tercih edilmelidir. Uygulama yapılacak sistemin kirlilik durumuna göre % 1-2 oranında Intra Hydrocare solüsyonu önerilir. Ürünün efervasan etkisi fırçalama gereksinimini ortadan kaldırır. Tüm sistem solüsyonla doldurulur, 6-10 saat beklenir, ardından su sistemi boşaltılır ve duru su ile temizlenir. Bu işlemler sırasında su sisteminin iyi bir şekilde havalandığından emin olunmalıdır.

Dolu barınakların temizliği:

Pratikte, bazı ilaç ve besin katkıları, içme suyu sistemlerinde kirliliğe sebep olurlar. Herhangi bir ilaç veya besin katkısı kullanımından sonra Intra Hydrocare uygulaması kirliliği ortadan kaldırır.

UYARI: Tavuk kümeslerinde aşılamalardan 1 gün önce ve 1 gün sonra kullanılmamalıdır.

Taban, tavan, duvar gibi yüzeylerin dezenfeksiyonu:

Hayvancılık endüstrisinde kullanılan tüm birimlerde üretim veya işleme sırasında kirlenen yüzeylerde Intra Hydrocare ile güvenli temizlik ve dezenfeksiyon sağlanır.

Üretim ve işlemede kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu:

Alet ve ekipmanlar kullanıldıkları süre boyunca temas ettikleri materyallerde bulunan mikroorganizmalarla kontamine olurlar. Bu yüzden sık sık temizlenmeleri ve dezenfekte edilmeleri gerekir. Üretim ve işlemede kullanılan tüm alet ve ekipmanlar için Intra Hydrocare sprey veya daldırma yöntemleri ile kullanılır ve mükemmel dezenfeksiyon sağlanır.

Kuluçkalık ve yemeklik yumurtaların dezenfeksiyonu:

Yumurta üretimi sırasında yumurta kabuğunun mikroorganizmalarla kontamine olması kaçınılmazdır. Mikroorganizmalarla bulaşık yumurtaların kuluçkaya konmadan veya sofralık olarak tüketime sunulmadan önce Intra Hydrocare ile muamelesi raf ömrünü uzatır, zararlı mikroorganizmaların insanlara ya da kuluçka makinelerine bulaşmasını önler.

Sağım üniteleri, biberonlar ve süt tanklarının dezenfeksiyonu:

Sütün sağımı, depolanması ve buzağılara verilmesi amacıyla kullanılan tüm ekipmanlar ve malzemelerin Intra Hydrocare ile dezenfeksiyonu, hastalıkların bulaşmasını ve kontaminasyonu önler, sütün sağlıklı bir şekilde depolanması sağlar.

Ayak ve meme dezenfeksiyonu:

Hayvanların ayak ve meme sağlığını korumak yüksek verim elde etmek için gerekli olan en önemli tedbirlerden birisidir. Ayak enfeksiyonlarını önlemek için hayvanların ayak basma havuzlarına Intra Hydrocare ilave edilmesi ayak bölgesinde meydana gelen enfeksiyonların önlenmesinde etkilidir ve tedavisinde yardımcı olur. Sağım öncesi ve sonrasında memelerin dezenfektanlı suya daldırılması mastitis problemlerinin önlenmesini sağlar.

Yem depoları ve yemliklerin dezenfeksiyonu:

Hayvan yemlerinin depolandığı depolarda ya da yemliklerde hayvanlara zarar verebilecek bazı bakteriler ve mantarlar üreyebilir ve yemleri kontamine ederek hayvanlarda metabolizma bozuklukları ve üretim kayıplarının ortaya çıkmasına sebep olurlar. Zararlı mikroorganizmaların üremesini önlemek için periyodik olarak yem depoları ve yemliklere sprey şeklinde Intra Hydrocare uygulanması yemin kontamine olmasını engeller ve üretim kayıplarının önlenmesini sağlar.

Bulaşıcı hastalıklara karşı ortam ve hava dezenfeksiyonu:

Hayvanlarda etkili olan birçok bakteriyel, viral ve fungal hastalık herhangi bir yaş döneminde ortaya çıkabilir. Hastalığın özelliklerine göre verim kayıplarına ve yüksek ya da düşük ölüm oranlarının ortaya çıkmasına neden olabilirler. Çevrede görülen bulaşıcı bir hastalığın hayvanların yetiştirme ortamına bulaşmasını engellemek için önleyici olarak yapılacak ortam ve hava dezenfeksiyonu birçok olumsuz sonucu engeller. Eğer yetiştirme ortamında hastalık varlığı tespit edildiyse kullanılan alet ve malzemelerin, yüzeylerin, ortam havasının dezenfeksiyonu mikroorganizma sayısını azaltır ve hastalığın hayvandan hayvana bulaşmasını önler. Intra Hydrocare’in mükemmel bakterisit, virüsit ve fungusit etkisi ile bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli bir avantaj elde edilir.

Şap hastalığında ağız içi, ayak ve meme dezenfeksiyonu:

Ülkemizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yaşanan en büyük problemlerden biri de Şap hastalığıdır. Intra Hydrocare, gösterdiği mükemmel etkiyle Şap hastalığının yaşandığı çiftliklerde hem koruma hem de tedavi aşamalarında kullanılır. Şap hastalığı görülen çiftliklerde Intra Hydrocare’in mükemmel etkisiyle hayvanların iyileşme süreci kısalır, virus saçımını azalır ve hastalığın etkisiyle ortaya çıkan ekonomik zarar en alt seviyeye indirilir. Hastalığın bulaşması direk temas, hava yolu ve indirek yolla olur. Direk temas, en yaygın bulaşma şeklidir, hasta ve sağlam hayvanların bir arada bulundurulması ile hastalık oluşur. Birbirlerine çok yakın mesafede bulunan hayvanlar arasında oluşan aerosol bulaşma direk temasın en önemli yoludur. Şap virusu hayvanların soludukları havada enfeksiyondan beş gün sonrasına kadar bulunabilmektedir. İndirek bulaşmada ise insanlar, doğal konakçı olmayan hayvanlar, hastalıklı malzemeler, nakil araçları, bulaşık et ve süt ürünleri, suni tohumlama vb. faktörler önemli rol oynar. Intra Hydrocare, hastalığın çıkmadığı yerlerde koruyucu olarak, hastalığın tespit edildiği çiftliklerde ise virus populasyonunu azaltmak ve bulaşmaları önlemek için çok farklı kontrol noktalarında kullanılabilir. Hastalığın görüldüğü ya da görülmediği her iki durumda da Intra Hydrocare uygulaması yapılarak Şap virusunun çiftlikte meydana getireceği zarar önlenebilir. Hastalığın veziküler formda seyrettiği hayvanlarda ağız içi, meme ve ayaklarda lezyonlar üzerine Intra Hydrocare solüsyonu uygulanarak kısa sürede iyileşme sağlanır.

Havalandırmada kullanılan fan ve pedlerin temizlik ve dezenfeksiyonu:

Algler(yosunlar) gelişimlerini devam ettirmek için ışık, besin ve neme ihtiyaç duyarlar. Havalandırma pedleri üzerinde alg gelişimi, pedlerde tıkanmaya sebep olur ve hastalıkların yayılmasından sorumlu olan bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir ortam sağlar. Soğutma pedlerinin uygun bakımı sistemin en yüksek derecede çalışmasını sağlar. Soğutma sisteminin uygun şekilde çalışması iklim koşulları ne olursa olsun kanatlı performansının en iyi şekilde devamını sağlar. Alg ve bakteriler ıslak olan ve güneş ışığı alan tüm yüzeylerde üreyebilirler. Intra Hydrocare soğuma pedlerine hiçbir zarar vermeden temizlik ve dezenfeksiyon sağlar. Alglerin ve minerallerin soğutma pedlerinin yapısına tutunmasını engeller.

Nakil araçlarının ve malzemelerinin dezenfeksiyonu:

Hayvanların bir yerden başka bir yere nakli sırasında kullanılan kasa gibi malzemeler ve nakil araçları hayvanların tüyleri ve vücut salgılarıyla kirlenir. Oluşan bu kirliliğin daha sonra yapılacak hayvan nakillerinde bulaşmaya sebep olmaması için tüm malzemelere ve araçlara Intra Hydrocare uygulanır ve kontaminasyonlar önlenir.

Diğer Veteriner Preparatlarımız hakkında detaylı bilgi için Lütfen tıklayınız...