Intra Hydrocare tarımsal üretimin yapıldığı tüm alanlarda kullanım için ideal bir dezenfektandır.

Intra Hydrocare’in tarımsal üretimde kullanım alanları

  • Topraklı ve topraksız tarım yapılan açık alanlar ve seralar
  • Fide ve tohum üretim tesisleri
  • Park ve bahçeler
  • Depolar ve soğuk hava depoları
 

Intra Hydrocare’in tarımsal üretimde kullanım yerleri

Su sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu:

Sulama sistemlerinde zamanla oluşan biyofilm tabakası hem tesisatta tıkanıklıklara sebep olur hem de bitkilerde hastalıklara sebep olan bazı zararlı mikroorganizmaların sistem içinde üremesine ve çoğalmasına yardım edebilir. Su sisteminde bu tür sorunları önlemek için Intra Hydrocare mükemmel bir dezenfektandır. Tarımsal üretimde kullanılan sular genellikle kanalet, kuyu ve akarsulardan temin edilir ve çoğunlukla sulama sistemlerinde kullanılacak kalitede değildir. Bu tür yerlerden alınan sular, ürünlerde birçok hastalığa sebep olabilecek zararlı mikroorganizmalar taşır. Su sisteminde Intra Hydrocare kullanımı zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.

Taban, tavan, duvar gibi yüzeylerin dezenfeksiyonu:

Çalışma alanlarındaki yüzeylerde Intra Hydrocare ile güvenli temizlik ve dezenfeksiyon sağlanır.

Üretimde kullanılan alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonu:

Alet ve ekipmanlar kullanıldıkları süre boyunca temas ettikleri materyallerde bulunan mikroorganizmalarla kontamine olurlar. Bu yüzden sık sık temizlenmeleri ve dezenfekte edilmeleri gerekir. Kullanılan tüm alet ve ekipmanlar için Intra Hydrocare sprey veya daldırma yöntemleri ile kullanılır ve mükemmel dezenfeksiyon sağlanır.

Tohum ve fide dezenfeksiyonu:

Tohumların ve fide köklerinin patojen mikroorganizmalarla bulaşık olması durumunda üretim döneminde yaşanacak hastalık problemleri verimi olumsuz yönde etkileyecektir. Tohumların ekiminden veya fidelerin dikiminden önce yapılacak Intra Hydrocare uygulamasıyla bulaşık mikroorganizmalar yok edilir ve sağlıklı bir üretim dönemine hazırlık yapılır.

Toprağın veya topraksız tarımda besin solüsyonlarının dezenfeksiyonu

Park, bahçe ve çim alanlarında sulama suyunun dezenfeksiyonu:

Park ve bahçelerde çiçeklerin, ağaçların ve çimlerin bulunduğu her ortamda Intra Hydrocare kullanılabilir. Intra Hydrocare üstten spreyleme veya sulama suyuna ilave edilerek kullanılır. Hem hastalıklardan korunmada hem de sağlıklı bir gelişim sağlanmasında Intra Hydrocare üstün etkinlik sağlar.

Ortam ve hava dezenfeksiyonu:

Seralarda insanlar veya malzemeler yoluyla üretim ortamına girebilecek zararlı mikroorganizmaların varlığı hastalıkların görülmesine neden olabilir. Bu tür bulaşmaları önlemek için Intra Hydrocare ile hava dezenfeksiyonu uygulanır. Bu yöntemle sera içindeki tüm canlı ve cansız materyalin dezenfeksiyonu sağlanır.

Depo ve soğuk hava depolarında yüzey ve hava dezenfeksiyonu:

Üretilen meyve ve sebzelerin uzun dönemde tüketilebilmelerini sağlamak için ürünler depolarda aylarca saklanabilir. Ortam şartlarının uygun olması ve bozulmaya sebep olabilecek mikroorganizmaların özellikle mantarların bulunması durumunda ürünlerde bozulma meydana gelebilir. Hasat sonrası depolama sırasında oluşabilecek kayıpları azaltmak ve pazara yüksek kaliteli ürün sunmak amacıyla depolama öncesi ortamdaki mikroorganizmaları yok etmek için Intra Hydrocare ile dezenfeksiyon işlemi uygulanır. Ürünlerin depolanmasından önce Intra Hydrocare solüsyonunun ortama uygulanması depolama sırasında oluşacak kayıpları azaltacak veya ortadan kaldıracaktır.

Paketleme tesislerinde dezenfeksiyon:

Depo hastalıklarının oluşmasına neden olan etkenler, yalnızca meyveler üzerinde değil; paketleme evlerinde, depolarda, paketlerde, paketleme makinelerinde de bulunabilirler. Bu nedenle bunların temiz ve mantarlardan ari olması gerekir. Paketleme tesislerinde ortam havasının ve kullanılan alet ve malzemelerin Intra Hydrocare ile dezenfeksiyonu zararlı mikroorganizmaların bulaşmasını engeller.

El, ayak ve giysi dezenfeksiyonu:

Seralarda dış ortamdan iç ortama zararlı mikroorganizmaların taşınmasını engellemek için Intra Hydrocare ile el, ayak ve giysi dezenfeksiyonu uygulanmalıdır.